Προκήρυξη του Leader για ΟΤΑ σε Γιάννενα – Θεσπρωτία από το Υπουργείο Οικονομικών

Προκήρυξη του Leader για ΟΤΑ σε Γιάννενα – Θεσπρωτία από το Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, εξέδωσε την Τρίτη, το Υπουργείο Οικονομικών.

Τιτλοφορείται «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του LEADER»

Περιοχή παρέμβασης είναι οι ΟΤΑ της ΠΕ Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας.

 

Τι αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία. Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Show Buttons
Hide Buttons