Προσλαμβάνουν βιβλιοθηκονόμο τα Αρσάκεια

Προσλαμβάνουν βιβλιοθηκονόμο τα Αρσάκεια

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία) προκειμένου να προσλάβει για τη Βιβλιοθήκη των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Ιωαννίνων ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στα Γραφεία Διοικήσεως τής Εταιρείας ή να το αποστείλουν με συστημένη επιστολή μέχρι και την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή,

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο τού αντιστοίχου Τ.Ε.Ι.
  • Γνώση τής αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητα χειρισμού Η/Υ (σε ικανοποιητικό βαθμό)
  • Συστατικές επιστολές
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

Πληροφορίες: Β. Ρουφαγάλης, τηλ.: 210 67 55 555 (εσωτ. 134)

Διεύθυνση : Κοκκώνη 18, Π. Ψυχικό, 154 52 Αθήνα

e-mail : manager1@arsakeio.gr

 

Show Buttons
Hide Buttons