«Πρόγραμμα Παμβώτιδας»: Εκπονείται, τίθεται σε διαβούλευση και αναζητά χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ

«Πρόγραμμα Παμβώτιδας»: Εκπονείται, τίθεται σε διαβούλευση και αναζητά χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ

«Πρόγραμμα Παμβώτιδας» θα ονομάζεται εφεξής, το «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» που από κοινού τοπικοί φορείς με πρωτεργάτη το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας και την πολύτιμη συμβολή της ΜΟΔ, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν εκπονήσει και θέτουν σε δημόσια διαβούλευση για το επόμενο διάστημα.

Η δεύτερη συνάντηση της διοίκησης του Φορέα και στελεχών της ΜΟΔ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στην αίθουσα «Άννα Πετροχείλου» του Σπηλαίου Περάματος

Ο βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» είναι η «αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος, η διαχείριση των κύριων λειτουργιών του με τρόπο συμβατό με την προστασία του κι η ανάδειξη της λίμνης, ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επισκεψιμότητας για την περιοχή».

Για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που επιδιώκεται με το «Πρόγραμμα Παμβώτιδας» αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν 5 στρατηγικούς στόχους με επιμέρους ειδικούς στόχους:

  1. Προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος (χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων) και ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων
  2. Περιορισμός της επιβάρυνσης από εισροές στη λίμνη (από δίκτυα αποχέτευσης, από φορτίο ομβρίων υδάτων κλπ.)
  3. Βελτίωση της ευτροφικής κατάστασης των νερών και του ιζήματος, καθώς και αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών
  4. Αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας
  5. Ανάπλαση – ανάδειξη παραλίμνιας ζώνης και περιμετρικών περιοχών και αειφορική άσκηση της τουριστικής δραστηριότητας και της αναψυχής.

Σε δηλώσεις τους, στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσίασης του προγράμματος, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Φίλιππας Φίλιος κάλεσε τον κόσμο να πάρει μέρος στη διαδικασία της διαβούλευσης. Εκπροσωπώντας τη ΜΟΔ, ο Κώστας Αρβανίτης μίλησε για τη νέα προγραμματική περίοδο στην οποία στοχεύεται να ενταχθούν τα προγράμματιζόμενα έργα.

Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης έγινε και ένας απολογισμός του πρώτου εξαμήνου της διοίκησης του Φ. Φίλιου, στον ΦΔΛΙ.

Show Buttons
Hide Buttons