Θρίλερ με την αναστολή δημοτικών, νηπιαγωγείων και παιδικών

Θρίλερ με την αναστολή δημοτικών, νηπιαγωγείων και παιδικών

Κλείνουν ή δεν κλείνουν τα δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί από την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου; Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως θα δίνεται άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Αυτό εικάζεται πως σημαίνει κλείσιμο των σχολείων από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Ανακοινώσεις οριστικές ωστόσο θα γίνουν το Σάββατο, από την Υπουργό Παιδείας (επρόκειτο να γίνει σήμερα αλλά δεν είχε καταλήξει ως τις 6 η Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων). 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και συνεπεία αυτής της πλήρους αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον την χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. 

Show Buttons
Hide Buttons