Στα Γιάννενα η 10η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Στα Γιάννενα η 10η Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινές Σπουδές» (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (Τμήμα Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 στα Ιωάννινα τη Ι’ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, οποία υπάγεται στη Διεθνή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών.

Στο Συνέδριο αυτό λαμβάνουν μέρος περίπου 140 Έλληνες Βυζαντινολόγοι (πολλοί από αυτούς νέοι επιστήμονες) από Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Αλβανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Οι συνεδριάσεις είναι χωρισμένες ανάλογα με τη θεματική τους σε Φιλολογικές, Ιστορικές και Αρχαιολογικές με παράλληλες συνεδρίες και μέσα σε αυτές υπάρχουν και υποκατηγορίες όπως Ιστοριογραφία, Υμνογραφία, Αγιολογία, Βυζαντινή κοινωνία και πηγές, Εσωτερική πολιτική, Καθημερινός Βίος και Πολιτισμός, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ήπειρος, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ζωγραφική, Επιγραφική, Σφραγιστική, Ερμηνεία αρχαιολογικών ευρημάτων, Τοπογραφία και άλλες.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η Α’ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων είχε διοργανωθεί το 1998 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επιστρέφει «οίκαδε» μετά από 19 χρόνια. Σκοπός αυτών των Συναντήσεων είναι η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, η πληροφόρηση σχετικά με τα νέα πορίσματα της έρευνας και η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν στις σπουδές τους.

Τέλος αυτές οι Συναντήσεις, και κυρίως η δική μας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχει έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών φοιτητών και γι αυτόν τον λόγο έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η Οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους: Χρήστο Σταυράκο, Καθηγητή (Πρόεδρο), Αλέξανδρο Αλεξάκη, Καθηγητή (Αντιπρόεδρο), Δημήτρη Γεωργακόπουλο, Λέκτορα (Γραμματέα), Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Καθηγητή (Μέλος), Απόστολο Μαντά, Επίκουρο Καθηγητή (Μέλος), Ελένη Καλτσογιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Μέλος), Έφη Συγκέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (Μέλος).

Show Buttons
Hide Buttons