Στη διαβούλευση το σχέδιο για την ενοποίηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου

Στη διαβούλευση το σχέδιο για την ενοποίηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου

Δόθηκε μέσω της πλατφόρμας του www.opengov.gr στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αναγράφεται επακριβώς στο εισαγωγικό κείμενο του σχεδίου. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου υπογράφει αυτή την εισαγωγή που καταλήγει στην προθεσμία της διαβούλευσης: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00.

Η πρόταση προς διαβούλευση έχει 9 άρθρα και στέκεται στα βασικά σημεία των σχολών, των νέων σχολών και των νέων τμημάτων, του προσωπικού και των νέων δομών που θα περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο της Ηπείρου. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών προτείνεται να αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σε σχέση με το σχέδιο που είχε διαρρεύσει στον τύπο τον περασμένου Ιανουάριο, αλλά και με τα κείμενα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αρχές Φεβρουαρίου από τη διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στην τελική πρόταση, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσπιστους όσους θεωρούν αρκούντως προσχηματικά τα περί διαλόγου. Είναι ενδεικτικό πως η σοβαρότερη ένταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ενσωμάτωση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας στη Σχολή Καλών Τεχνών, δεν ελήφθη υπόψη…

Από την άλλη, μετά τις αντιδράσεις, γίνεται η χάρη της Ηγουμενίτσα και ιδρύεται ένα τμήμα αμφιβόλου εκπαιδευτικής σκοπιμότητας.

Βασική διαφορά με το αρχικό πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας για την Ενοποίηση, πάνω στην οποία εξελίχθηκε ο όλος διάλογος από τον περασμένο Φεβρουάριο και μετά, είναι πως η τελική πρόταση του Υπουργείου περιλαμβάνει την ίδρυση τριών και όχι δύο νέων Σχολών στο υπό σύσταση Πανεπιστήμιο (Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Η διαφορά ουσιαστικά προκύπτει από το σπάσιμο της υφιστάμενης Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Τμήματα και Σχολές

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:

α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας,

β) Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας.

γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων (αυτή η Σχολή δεν υπήρχε στο πόρισμα) και ουσιαστικά δημιουργείται από τη «σχάση» της υφιστάμενης Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Στο Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναγράφονται δύο διαφορετικές κατηγορίες Τμημάτων που ιδρύονται, εκ των οποίων η πρώτη ομάδα από την 1η-10-2018 και η δεύτερη αναφέρει η πρόταση, «το νωρίτερο την 1-10-2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους, το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα για τα οποία η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ανήκουν τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,

στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.

η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα κάτωθι Τμήματα που ιδρύονται το νωρίτερο την 1-10-2019, με την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους, να εκτιμάται το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

α) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας,

β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,

γ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής,

δ) Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τα τμήματα αυτά σχεδιάζεται να προικιστούν με 8 μέλη ΔΕΠ το καθένα.

 

Οι άλλες δομές

Με το προτεινόμενο σχέδιο, ιδρύεται (Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ηπείρου» (Κ.Ε.ΗΠ.). Η έδρα του Κ.Ε.ΗΠ. είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, ενώ μπορεί να έχει και παραρτήματα σε άλλες πόλεις. Το Κ.Ε.ΗΠ. θα έχει τέσσερα ινστιτούτα με τα εξής αντικείμενα: α) βιοεπιστημών, β) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) επιστήμης υλικών και υπολογισμών, δ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.

Τέλος, στο Άρθρο 08 (Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), γίνεται αναφορά στην οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του «Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου» (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) σε έκταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. είναι σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για το προσωπικό τέλος, απομένει να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία.

Οι συνεδριάσεις των δύο Συγκλήτων αναμένεται να προσδιοριστούν για την ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανή ημέρα για το ΤΕΙ την Τρίτη 8/5 και για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την Πέμπτη 10/5.

(Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέοι Αγώνες» στο φύλλο της Παρασκευής, 4/5/2018)

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons