«Συμμαχία» ΚΑΠΕ – Ταμείου Παρακαταθηκών για τα έργα οδοφωτισμού των Δήμων

«Συμμαχία» ΚΑΠΕ – Ταμείου Παρακαταθηκών για τα έργα οδοφωτισμού των Δήμων

Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ) έχει διαμορφώσει χρηματοδοτικά εργαλεία με νέα χαμηλά επιτόκια. Το ΚΑΠΕ παρέχει πολύτιμη τεχνική υποστήριξη στο ΤΠ&Δ για την επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου των έργων.

Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, από τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ κ. Δημήτριο Σταμάτη και το Γενικό Διευθυντή του ΚΑΠΕ Δρ. Ν. Καραπαναγιώτη, παρουσία του Προέδρου του ΚΑΠΕ Δρ. Σπύρου Οικονόμου και στελεχών των δύο φορέων.

Μέσω του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης παρέχονται στους ΟΤΑ όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για το σωστό σχεδιασμό, τη μελέτη, την υλοποίηση, αλλά και την αξιολόγηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους, καθώς και την επίτευξη των απαιτούμενων φωτεινών επιπέδων. Πρόσθετα, εξασφαλίζεται η συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων για δέκα χρόνια.

Μέσω της ετήσιας μείωσης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού, ο σχεδιασμός του προγράμματος παρέχει στους ΟΤΑ τη δυνατότητα αφενός να καλύπτουν την εξυπηρέτηση του δανείου τους και αφετέρου να αυξήσουν τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους προς όφελος των δημοτών.

Ήδη, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται περί τα 250.000 φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, αποφέροντας μείωση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18MW και ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 65%.

Η εξέλιξη αυτή σε ό,τι αφορά το Δήμο Ιωαννιτών είναι κοντά στην πρόταση που έχει καταθέσει η παράταξη «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή», για το πολύπαθο έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας led – εδώ η πρόταση. 

Show Buttons
Hide Buttons