Συνέδριο των Συνετ. Τραπεζών με δεσμεύσεις Δραγασάκη για ειδική μεταχείριση στα αποθεματικά

Συνέδριο των Συνετ. Τραπεζών με δεσμεύσεις Δραγασάκη για ειδική μεταχείριση στα αποθεματικά

Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τρίτη, το Συνέδριο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) με θέμα οι «Συνεταιριστικές Τράπεζες στη νέα εποχή».

Στο σημαντικό αυτό συνέδριο απευθύνθηκαν με ομιλίες και χαιρετισμούς μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μητράκος, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών κ. Hervé Guider, ο Πρόεδρος της Ένωσης και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Νίκος Μυρτάκης και ο Γραμματέας ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος χαρακτήρισε ειδικότερα ως ένα καινούριο οικοσύστημα τον προνομιακό χώρο που δημιουργείται στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, μέσα από την ανάδειξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων, τη συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων, την εκμετάλλευση αναπτυξιακών πόρων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε η κατάθεση των αποθεματικών των τραπεζών στην ΤτΕ να μην απειλεί την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, κάτι που θα αποτελέσει πρόνοια για τη ρευστότητα μικρότερων συνεταιριστικών τραπεζών.

Ο Υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μητράκος χαρακτήρισε ως πρόκληση για τις τράπεζες συνολικά, αλλά και για τις συνεταιριστικές ειδικότερα, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων που παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. «Θέλουμε τις συνεταιριστικές κεφαλαιακά ισχυρές», δήλωσε ο υποδιοικητής και αναφέρθηκε θετικά στην τοποθέτηση στρατηγικών επενδυτών σε αυτές, επικαλούμενος τα παραδείγματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Γραμματέας της ΕΣΤΕ και Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ανέλυσε τις «Θέσεις Επί Της Εφαρμογής Της Αρχής Της Αναλογικότητας Για Τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Στην Ελλάδα». Ο κ. Ζωνίδης έθεσε στην ομιλία του το σημαντικότατο, για την λειτουργία των τραπεζών θέμα της Αρχής Της Αναλογικότητας, εξήγησε και εξέτασε, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο:

α) το πεδίο εφαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξαίρεση ορισμένων ιδρυμάτων από την τήρηση των ανωτέρω εποπτικών απαιτήσεων και

β) την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, κυρίως αναφορικά με την υιοθέτηση απλούστερων υποχρεώσεων για την υποβολή εποπτικών αναφορών από ορισμένα – λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ζωνίδης έθεσε προς συζήτηση την αναζήτηση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης για την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας ως το μέγεθος, τον αριθμό και την πολυπλοκότητα του εποπτικού πλαισίου και ειδικότερα των παραγόμενων εποπτικών αναφορών.

Show Buttons
Hide Buttons