Συνήγορος του Πολίτη: Δικαιώνει τις αντιδράσεις για τη Νιάρχου

Συνήγορος του Πολίτη: Δικαιώνει τις αντιδράσεις για τη Νιάρχου

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαιώνει με απόφασή του με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2018, τις αντιδράσεις των κατοίκων και επιχειρηματιών παρά τη λεωφόρο Νιάρχου και την απόφαση έδωσαν στη δημοσιότητα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων και επιχειρηματιών, επιτιθέμενοι σε όσους δρομολόγησαν το έργο της ανακατασκευής ή επέδειξαν ανοχή στην δρομολόγησή του από την Περιφέρεια Ηπείρου – διαβάστε εδώ ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη λέει μεταξύ άλλων, πως «η οδός μετατρέπεται σε κλειστό αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας. Τούτο χωρίς καμία κυκλοφοριακή ή συγκοινωνιακή τεκμηρίωση και με αρκετές ελλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επομένως της σχετικής ΑΕΠΟ… Από εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης διαφαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές παραλείψεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στον εν γένει σχεδιασμό του έργου «Μελέτη Οδού Νιάρχου».

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης συνδέει το έργο της Νιάρχου με το μεγάλο δακτύλιο και την Κενάν Μεσαρέ, υπονοώντας ουσιαστικά πως το σύνολο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, κατασκευών και διαμόρφωση οδών στην πόλη των Ιωαννίνων δεν προκύπτουν από έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό και συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τέλος, επικαλείται νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 2355/2017) για την επικύρωση του ΠΔ Υμηττού, στην οποία σημειώνεται πως «…επιβάλλεται υποχρέωση διενέργειας «στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης» για τις περιπτώσεις σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφορούν, μεταξύ άλλων, στον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό ή χρήσεις γης…».

Καταλήγοντας η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, τονίζει:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σ.σ. για το μεγάλο δακτύλιο), τις εμπειρογνωμοσύνες που καταγράφουν σημαντικές ελλείψεις, το σύνολο των συγκοινωνιακών αποσπασματικών έργων της Δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας, τις αποφάσεις του ΣτΕ καθώς και το υπό εκτέλεση έργο (πέραν των άλλων συνδέεται με την οδό Κενάν Μεσαρέ η οποία δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη) εκτιμάται ότι:

  • Συνεχίζεται μια πρακτική η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τις έως σήμερα αποφάσεις του ΣτΕ (πάγια νομολογία του)
  • Δεν έχει αιτιολογηθεί η επιμονή της διοίκησης στην άρνηση παρουσίασης του ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού της πόλης και η μη τήρηση της δέσμευσης για σύννομη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
  • Απαιτείται εκπόνηση συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των έργων του ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού.
  • Υπό το πρίσμα της απόφασης του ΣτΕ για το ΠΔ Υμηττού, «θα πρέπει να σταθμιστεί η ανάγκη για εφαρμογή της διαδικασίας προηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτιμήσεως».
  • Ο Δήμος, η Περιφέρεια και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να συνεργαστούν στην κατεύθυνση λήψης μέτρων για την άμεση τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων εκτέλεσης των έργων.

Καταλήγοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από τους φορείς στους οποίους απευθύνει το έγγραφο, τις δικές τους ενέργειες στην κατεύθυνση τήρησης της νομιμότητας και άρσης των πράξεων κακοδιοίκησης.

Show Buttons
Hide Buttons