Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου;

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου;

Το πρωί της Παρασκευής, ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη- εδώ η πρόσκληση.

Μεταξύ αυτών υπήρχαν τρία έργα, στα οποία η Περιφερειακή Αρχή εισηγούνταν ανάθεση με χρήση του Ν. 4412/16 {(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα του Άρθρου 32 {Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)}.

Πρόκειται για τα έργα, «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Τ.Κ. Ριζού» προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ΦΠΑ, εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος – Κούρεντα – Γρανίτσα – Ραδοβίζι – Διχούνι», προϋπολογισμού 226.000 ευρώ με ΦΠΑ, εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ Πετροβουνίου και Ποτιστικών και Βαπτιστής λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 101.680 ευρώ με ΦΠΑ.

Υπήρξαν όμως και άλλα τόσα τουλάχιστον έργα, που εισηγήθηκε η διοίκηση να προχωρήσουν με διαπραγμάτευση, χωρίς από πουθενά να τεκμηριώνεται ο κατεπείγων χαρακτήρας.

Την ώρα που για μία ακόμα φορά, πληθαίνουν οι φωνές της αντιπολίτευσης και των συλλογικών οργάνων των εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιοχής για τις πρακτικές της διοίκησης της Περιφέρειας, το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου δεν εξέδωσε περιέργως πως, δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εικάζω πως αυτό οφείλεται σε φόρτο εργασίας του γραφείου τύπου και πως μέχρι τη Δευτέρα, θα μάθουμε για το σύνολο των έργων που ανατέθηκαν χωρίς δημοσίευση και με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και άρα, με ελάχιστες εκπτώσεις…

Show Buttons
Hide Buttons