Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Την 31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση είναι:

  • Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου,  οικ. έτους 2020
  • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α Επαρχιακής Οδού «Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο» Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής
  • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
Show Buttons
Hide Buttons