Σχεδιάζοντας (ακόμα, το 2020) για τα αστικά λύματα…

Σχεδιάζοντας (ακόμα, το 2020) για τα αστικά λύματα…

Με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 11:30 το πρωί (Ξενοδοχείο Grand Serai) συνάντηση διαβούλευσης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η χώρα οφείλει εντός του 2020, να σχεδιάσει και να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τις αναγκαίες υποδομές λυμάτων για τους οικισμούς Α’, Β’ και Γ ́ προτεραιότητας, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εθνικό Σχέδιο αποτελείται από 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων, τα οποία θα έχουν ορίζοντα εφαρμογής μέχρι το 2027.

Για το σκοπό αυτό η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων έχει συντάξει το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ηπείρου, το οποίο έχει στηριχθεί στο αντίστοιχο σχέδιο που είχε συνταχθεί το 2018 για τους οικισμούς Γ ́ προτεραιότητας. Το κείμενο του Περιφερειακού αυτού Σχεδίου για την Ήπειρο, έχει αποσταλεί σε Δήμους και ΔΕΥΑ της Ηπείρου προκειμένου να το μελετήσουν και να εκφράσουν απόψεις, στο πλαίσιο διαβούλευσης. 

Η συνάντηση διαβούλευσης υπό το Γενικό Γραμματέα Αποβλήτων Μ. Γραφάκο, σήμερα το πρωί στα Γιάννενα, θα γίνει με συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμοδίων σε πολιτικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

 

Τι λέει το σχέδιο

Το επικαιροποιημένο σχέδιο διαβούλευσης για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια της Ηπείρου – κατεβάστε το ολόκληρο εδώ – κατηγοριοποιεί τους 22 οικισμούς της Ηπείρου και ξεχωρίζουν οι 18 που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία. Από αυτούς οι 9 δεν είναι συμμορφωμένοι με την Κοινοτική νομοθεσία ως προς τη διαχείριση των λυμάτων τους.  

Συγκεκριμένα από τους δεκαοκτώ (18) οικισμούς της Γ’ προτεραιότητας, εννέα (9) οικισμοί παρουσιάζονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Πρόκειται για τους οικισμούς: Ελεούσα, Ανατολή, Κατσικάς, Πέραμα, Πεδινή, Μέτσοβο, Φιλιππιάδα, Πάργα, Κωστακιοί.

Εννέα (9) οικισμοί δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και πιο συγκεκριμένα:

  • επτά (7) οικισμοί (Καρδαμίτσια, Κομπότι, Παραμυθιά, Λούρος, Νεοχώρι, Σύβοτα και Κόνιτσα) έχουν ενταγμένα έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από τα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020
  • ένας (1) οικισμός (Καναλάκι) δεν έχει πλήρη ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής Δ.Α. και Ε.Ε.Λ. ενώ αναμένεται η επικαιροποίηση της μελέτης και η ολοκλήρωση της κατασκευής το έργου στο επόμενο ΕΣΠΑ.
  • ένας 1 οικισμός (Φιλιάτες) έχει ολοκληρωμένα έργα Δ.Α. και Ε.Ε.Λ. αλλά δεν έχει ακόμη μετρήσεις εκροής.

Το μεγαλύτερο από τα ενταγμένα έργα είναι του Δήμου Ιωαννιτών και συγκεκριμένα στα Καρδαμίτσια (Έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 24.052.951,50 €)

Show Buttons
Hide Buttons