Σύλλογος Εργαζομένων ΠΓΝΙ: Το υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας

Σύλλογος Εργαζομένων ΠΓΝΙ: Το υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας

Με τίτλο «Προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΠΓΝΙ κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, υπόμνημα, στη διάρκεια συνάντησης των δύο πλευρών, τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Παρά την αδιαμφισβήτητη διάθεση όλων μας να στηρίξουμε τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, μια σειρά προβλημάτων αποτελούν τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο υπόμνημα που επισημαίνει τα κυριότερα από τα προβλήματα, τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί:

  • Αποτελεί λοιπόν αδήριτη και επιτακτική ανάγκη h διόρθωση των λαθών του πρόσφατα συνταχθέντος «Νέου Οργανισμού» βάσει των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, της ιατρoτεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της επέκτασής του. Ήδη παραδόθηκε και ξεκίνησε – εν μέρει – τη λειτουργία του το 4ο κτήριο συνολικού εμβαδού 8.500 τ.μ., στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και άλλων εξειδικευμένων νοσηλευτικών, εργαστηριακών (PET/CT) και θεραπευτικών μονάδων. Πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να συσταθεί επικαιροποιημένος Οργανισμός που θα προβλέπει το σύνολο των υπαρχουσών αλλά και των νέων λειτουργιών. 
  • Η κραυγαλέα ανισότητα μεταξύ της μεταχείρισης του Π.Γ.Ν. Πατρών και του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων: δύο Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια Δ.Υ.ΠΕ. έχουν συγκρίσιμα μεγέθη και προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες Υγείας. Με τη διαφορά όμως ότι το Π.Γ.Ν.Ι. καλύπτει μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και την γειτνιάζουσα Αλβανία (στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών). Ενδεικτικός της λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι. είναι ο αριθμός των 400.000 ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο το 2018.  Οι εργαζόμενοι μιλούν για κατάφωρη και εξόφθαλμη αδικία που υφίσταται το Π.Γ.Ν.Ι., όσον αφορά στην οικονομική του βιωσιμότητα. 
  • Οι κατά καιρούς αιτήσεις για στελέχωση του Φ.Ι.Α. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) έχουν παραπεμφθεί στις «καλένδες», την ώρα που αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα στην περιοχή παρουσιάζονται να κάνουν «χρυσές» δουλειές! 
  • Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό: η ηγεσία του Υπουργείου καλείται να προβεί σε άμεσες λύσεις γιατί ήδη το Νοσοκομείο λειτουργεί με οριακή σύνθεση. Και επειδή η φύση της λειτουργίας του είναι άκρως ευαίσθητη, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα πριν συμβεί το «μοιραίο», σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
    Η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο με την παράδοση προς χρήση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου και το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της Διοίκησης να λειτουργήσουν νέες δομές με συμβάσεις ΙΔΟΧ καθώς και Επικουρικού Προσωπικού του οποίου είναι αβέβαιο το εργασιακό του μέλλον.
  • Λειτουργία 4ης Πτέρυγας: φαίνεται σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων, πως προτεραιότητα της Διοίκησης δεν είναι η ισχυροποίηση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με ενίσχυση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προσωπικού, αλλά η αποδυνάμωση τους και η ένταξη του προσωπικού αυτού στη λειτουργία του νέου κτηρίου. 

 

Show Buttons
Hide Buttons