Σύνοδος Πρυτάνεων: Απολογισμός της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας

Σύνοδος Πρυτάνεων: Απολογισμός της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας

Στα πεπραγμένα του υπουργείου Παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το τελευταίο έτος  και  στα επόμενα βήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Νικη Κεραμέως, στη διαδικτυακή Σύνοδο Πρυτάνεων, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλη Δημητρόπουλου.

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας ανέφερε μεταξύ άλλων: τη δημιουργία της ΕΘΑΑΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες αναφορικά με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, την αξιολόγηση και πιστοποίηση πανεπιστημίων και προγραμμάτων σπουδών, τη σύνδεση της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. με την αξιολόγηση. Επίσης αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τη διευκόλυνση ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, τη θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, την απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού ασύλου στην πραγματική του έννοια, τον εξορθολογισμό διαδικασιών (π.χ. για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών, τις μετεγγραφές), καθώς και στην επίλυση δυσλειτουργιών.

Η υπουργός τόνισε τα εξής:

• Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ενισχύονται τα Α.Ε.Ι. με νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού (120 άτομα σε λοιπό -κυρίως διοικητικό- προσωπικό), ενώ παράλληλα στελεχώνονται η ΕΘΑΑΕ με 15 νέες θέσεις, ο ΔΟΑΤΑΠ με 13 νέες θέσεις, και για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. συστάθηκαν ήδη 205 νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. και έχουν υποβληθεί προς έγκριση και περαιτέρω θέσεις.

• Διπλασιάστηκε η απορροφητικότητα στις δράσεις ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ τέλος Ιουνίου 2019 και τέλος Ιουνίου 2020: από 20,31% έφτασε σε 40,25%, ενώ οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ αγγίζουν τα 130 εκ. ευρώ. Σημείωσε, επίσης, την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι.

• Επιλύθηκαν κρίσιμα οικονομικά θέματα: σχετικά με την παρακράτηση του 7% από τους ΕΛΚΕ, την κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, την εξασφάλιση χρηματοδότησης Προγράμματος «Κάλλιπος+» για ηλεκτρονικά συγγράμματα. Σημείωσε επίσης τη μείωση κατά περισσότερο από 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Α.Ε.Ι. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

• Προχωρά η συντονισμένη προσπάθεια Πολιτείας και Α.Ε.Ι. για την τοποθέτηση των Ελληνικών Ιδρυμάτων στον παγκόσμιο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ενέργειες για τη συνεργασία με τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Αμερικής, τη διεύρυνση της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και διμερείς συνεργασίες με τρίτες χώρες.

 
 

Ο υφυπουργός Β. Διγαλάκης, κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε:

• Στην επιτυχή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με πάνω από το 96% των μαθημάτων να παραδίδονται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην κατ΄ οίκον διανομή των συγγραμμάτων προς τους φοιτητές, στην επαναλειτουργία των Α.Ε.Ι. για τη διενέργεια των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων καθώς και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

• Στην εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 και στην ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών σε μεγαλύτερη κλίμακα.

• Στην πορεία του νομοθετικού έργου, το οποίο ακολούθησε πλήρως τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, εστιάζοντας στις πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικά με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. μέσω του θεσμού των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, τον εξορθολογισμό του πλαισίου των μετεγγραφών καθώς και την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των Α.Ε.Ι., όπως η παρακράτηση του 7% από τους ΕΛΚΕ.

• Στις νέες δράσεις ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα σε δράσεις για την υποστήριξη των Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης.

• Στις δράσεις οι οποίες ενισχύουν τη μεταφορά της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, μέσω των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας.

(Πηγή essos.gr)

Show Buttons
Hide Buttons