Τα Αρσάκεια προσλαμβάνουν…

Τα Αρσάκεια προσλαμβάνουν…

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες του Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων θα προσλάβει εκπαιδευτικό για την εξής ειδικότητα:

  • Τεχνολογία (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς»
  • Διδακτική εμπειρία
  • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epopteia4@arsakeio.gr  ή στο gym-i@arsakeio.gr μέχρι και την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.

Show Buttons
Hide Buttons