Τα είπαν… Επιμελητήρια και Περιφερειάρχης

Τα είπαν… Επιμελητήρια και Περιφερειάρχης

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι σήμερα 07 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας & Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου κος Α. Πάσχος, με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Ηπείρου κ.κ Ι. Γκολομάζο (Άρτας), Δ. Δημητρίου (Ιωαννίνων) και Ι. Μπούρη (Πρέβεζας), συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κο Α. Καχριμάνη στην έδρα στης Περιφέρειας στα Ιωάννινα.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν, αφενός το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου», η προκήρυξη του οποίου  αναμένεται αύριο 08 Οκτωβρίου 2020, και αφορά κάλυψη του Κεφαλαίου Κίνησης, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο τα 15.000 ευρώ, στοχεύοντας στην διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Παράλληλα συζητήθηκε το Πρόγραμμα «Αναβάθμισης Δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας», που στοχεύει στην απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Show Buttons
Hide Buttons