Τα πτυχία των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και η ισοτίμηση – Μια παρέμβαση του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ηπείρου

Τα πτυχία των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και η ισοτίμηση – Μια παρέμβαση του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ηπείρου

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας και το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου και Ιονίων Νήσων παρεμβαίνει στην πρωτοβουλία αντιστοίχισης – ισοτίμησης πτυχίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έδωσε στην δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας περιέχει τα εξής σημεία:

Α. Το ΥΠΠΕΘ θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι επιτροπές καθηγητών ΑΕΙ της ημεδαπής, οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων ΤΕΙ ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύγκριση θα καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος ΤΕ, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ.

Β. Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών ΤΕ ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών ΠΕ, το ΥΠΠΕΘ θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.

Γ. Οι απόφοιτοι ΤΕ, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, θα μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις των επιπλέον μαθημάτων σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ.

 

Η πρόταση των βρεφονηπιοκόμων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας και το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου και Ιονίων Νήσων στην ανακοίνωσή του τονίζει πως θεωρεί καταρχήν απαράδεκτο να χρησιμοποιεί το αρμόδιο Υπουργείο τον όρο «ισοτίμηση πτυχίων» για την προκειμένη περίπτωση καθώς οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τετραετούς φοίτησης (240 ECTS), επιπέδου 6 στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και ισότιμοι με τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2916/2001, Ν. 3549/2007, Ν. 4009/2011 και Ν. 4485/2017).

Ταυτόχρονα τη δεδομένη χρονική στιγμή που κατατίθεται η πρόταση δεν υπάρχει χρόνος για σύσταση επιτροπών αλλά και δυνατότητα νομοθέτησης από την απερχόμενη Κυβέρνηση αφού βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η Βουλή έχει διαλυθεί και απομένουν λίγες μέρες για τις βουλευτικές εκλογές.

Όσον αφορά την ουσία της πρότασης ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων εκτιμά ότι είναι άκρως προσβλητικό να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση των αποφοίτων ΤΕΙ και να προτείνεται μια διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις αντιστοίχισης πτυχίων. «Επιπλέον είναι εξαιρετικά άδικο να μετατρέπουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημιακό με πολύ πιο απλές ενέργειες οι φοιτητές των ιδρυμάτων και οι απόφοιτοι να αντιμετωπίζονται με δυσμενέστερο τρόπο και να πρέπει να ανταπεξέλθουν σε μία πρωτοφανή, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ταυτόχρονα ακόμα και η εικασία ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών είναι απαράδεκτη καθώς κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2916/2001 που ισοτίμησε τα παλιότερα πτυχία προ του 2001 με τα νεότερα».

«Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας και το Περιφερειακό τμήμα Ηπείρου και Ιονίων Νήσων θα συνεχίσουν να διεκδικούν για τον κλάδο μας μία δίκαιη νομοθετική ρύθμιση για άμεση εξομοίωση των πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα Πανεπιστημιακά πτυχία προκειμένου να μην υπάρχουν ανισότητες και διαφοροποιήσεις μεταξύ των πτυχιούχων των τμημάτων μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Show Buttons
Hide Buttons