Τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ; «Βροχή» προστίμων από τις υπηρεσίες

Τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ; «Βροχή» προστίμων από τις υπηρεσίες

Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους και εν προκειμένω, στους δρόμους της Ηπείρου, αποτυπώνει η πληθώρα αποφάσεων επιβολής προστίμων από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος δύο τουλάχιστον, ιδιωτικών ΚΤΕΟ της περιοχής.

Κατά το 2018, επιβλήθηκαν σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ της περιοχής μας, πρόστιμα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα για παραβάσεις επί της με την αρ. πρωτ. 3326/212/15-01-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η εικόνα είναι ίδια για ολόκληρη τη χώρα και πρόστιμα που ανέρχονται από μερικές εκατοντάδες ευρώ ως και 20.000 ευρώ σε μια περίπτωση που επιβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από την υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος ιδιωτικού ΚΤΕΟ της περιοχής, περιγράφουν μια εικόνα ανησυχητική για τη δουλειά που κάνουν ή καλύτερα που δεν κάνουν… οι συγκεκριμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις…

Από μικρές παραβάσεις που δεν άπτονται άμεσα της καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου που περνά από έλεγχο, ως σοβαρές παραλείψεις στο όχημα οι οποίες δεν διαπιστώνονται από το ΚΤΕΟ, προφανώς στη λογική «να μη χαθεί ο πελάτης», οι εν λόγω αποφάσεις συνιστούν «καμπανάκι» για την πολιτεία, προκειμένου να καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιδιωτικών μονάδων.

Και για τα 2019, όπως μας δήλωσε ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Σπυρίδων Δρούγκας υπάρχουν μια σειρά από πρόστιμα που παίρνουν σειρά για να αναρτηθούν στη «Διαύγεια», μετά από καταγγελίες ή μετά από υπηρεσιακούς ελέγχους.

Σε ελάχιστες πάντως περιπτώσεις τα πρόστιμα που βεβαιώνονται, εισπράττονται κιόλας, καθώς οι προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εξετάζονται αρκετά χρόνια μετά!

Show Buttons
Hide Buttons