Το Αρσάκειο Δημοτικό ψάχνει πληροφορικάριο

Το Αρσάκειο Δημοτικό ψάχνει πληροφορικάριο

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων θα προσλάβει καθηγητή Πληροφορικής (ΠΕ 86).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dhm-i@arsakeio.gr μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: διδακτική εμπειρία, βαθμός πτυχίου «άριστα» ή «λίαν καλώς», εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Show Buttons
Hide Buttons