Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου Erasmus στα Γιάννενα

Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου Erasmus στα Γιάννενα

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδος (Erasmus Student Network Greece), και ο τοπικός σύλλογος των Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου (National Training Event), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 21-23 Φεβρουαρίου 2020.

Στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Δικτύου θα συμμετέχουν περισσότεροι από 70 εθελοντές, εκπροσωπώντας 19 τοπικούς συλλόγους και τα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στα οποία δραστηριοποιούνται. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του συνεδρίου δημιουργεί πρόσφορο έδαφος όπου οι εθελοντές θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους (soft skills και hard skills) με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση των δράσεων τους στους τοπικούς συλλόγους. Πιστεύοντας ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διεργασία που συντελείται δια βίου, το πρόγραμμα του συνεδρίου βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση. Βάσει αυτών, στην agenda έχουν ενσωματωθεί workshops τα οποία θα επιτρέψουν στους εθελοντές μέσω της διάδρασης και του εποικοδομητικού διαλόγου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να θέσουν απαραίτητα θεμέλια για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου.

Στα workshops και τις συζητήσεις θα προσφέρουν τις εξειδικευμένες τους γνώσεις ως εκπαιδευτές, εθελοντές από το TEDxMaviliSquare, τη HelMSIC και την EFPSA διευρύνοντας το πλαίσιο συνεργασίας των εθελοντικών δράσεων και φοιτητικών συλλόγων στη χώρα μας.

*Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN) αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική, φοιτητική οργάνωση στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 με βασική αρχή του τη φράση: «Φοιτητές Βοηθούν Φοιτητές». Το Δίκτυο αριθμεί σήμερα πάνω από 16.000 φοιτητές που συμμετέχουν σε περισσότερους από 530 τοπικούς συλλόγους, σε 41 χώρες της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τους ίδιους στόχους: την εκπροσώπηση των φοιτητικών προγραμμάτων ανταλλαγής και την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης μιας διαφορετικής κουλτούρας.

Μέρος του δικτύου αποτελεί και το ESN Ελλάδας. Σήμερα, δραστηριοποιούνται 19 τοπικοί σύλλογοι στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη, Ξάνθη, Βόλο, Λάρισα, Καστοριά και Κοζάνη. Οι ελληνικοί σύλλογοι υποδέχονται περισσότερους από 2.500 εισερχόμενους φοιτητές κάθε χρόνο και διοργανώνουν πληθώρα δράσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή των εισερχόμενων φοιτητών και στην προετοιμασία των εξερχόμενων.

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN) των Ιωαννίνων διοργανώνει σε σταθερή βάση ενημερωτικές και πολιτιστικές δράσεις που έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την προώθηση της κινητικότητας. Όλες οι δράσεις έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στον εμπλουτισμό της κοινωνίας μέσω της ενσωμάτωσης διεθνών φοιτητών. 

Show Buttons
Hide Buttons