Το… ενδιαφέρον της Ηπείρου για παλιές και νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Το… ενδιαφέρον της Ηπείρου για παλιές και νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Όσο κι αν αναζητήσει κανείς προτάσεις ενίσχυσης ή ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, απλά δεν θα βρει…

Το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε – εδώ – την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στην αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ προστέθηκαν, σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους έντεκα (11) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ. Μία από τις δύο Περιφέρειες που δε συνεισέφερε με το ΠΕΠ της στην ενίσχυση του προγράμματος και άρα στην ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων, ήταν η Ήπειρος.

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών σχεδίων συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ των οποίων 1.786 εντάσσονται στο ΕΠΑΝΕΚ και 741 εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Η καταγγελία Δημητρίου

Το θέμα ανέδειξε μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΒΗΜΑ Τηλεόραση, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου Δημήτρης Δημητρίου.

Και ο προβληματισμός του υποψήφιου Περιφερειάρχη με το συνδυασμό «Ήπειρος Όλον», χρήζει απάντησης από την Περιφερειακή Αρχή:

  • Κρίνει πως δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για αναβάθμιση υφιστάμενων ούτε για ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο, η διοίκηση της Περιφέρειας;
  • Αρνείται να διαχειριστούν τυπικά, άλλοι για λογαριασμό της, τα χρήματα του ΠΕΠ Ηπείρου, αν και οι πόροι θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής;
  • Η «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» ήταν ένα μέτρο του ΠΕΠ Ηπείρου που προκηρύχθηκε και είχε μηδενικό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις της περιοχής. Για τη δράση «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)», το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ήταν μικρό και το μέτρο θα επαναπροκηρυχθεί. Μήπως αυτά δείχνουν μια λάθος στρατηγική αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων στην Ήπειρο;
Show Buttons
Hide Buttons