Τρεις αιτήσεις για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη – Υποψήφιος και ο εν ενεργεία…

Τρεις αιτήσεις για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη – Υποψήφιος και ο εν ενεργεία…

Τρεις αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο Δήμο Ιωαννιτών για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη στο Δήμο Ιωαννιτών πρόκειται να γίνει σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων προς το Δήμο από τους ενδιαφερόμενους, λήγει την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

Με την ως άνω προκήρυξη καθορίστηκε ότι «ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας».

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις με τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα. Πρόκειται για τον εν ενεργεία Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Ιωαννιτών, Δικηγόρο και πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Χρήστο Πάνο καθώς και για δύο ακόμα δικηγόρους, γυναίκες, την Ελένη – Χριστίνα Ζώη του Γεωργίου και την Πολυξένη Παππά του Κωνσταντίνου. 

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ορισθείσα συνεδρίαση στις 19/2, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) επί των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Show Buttons
Hide Buttons