Τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν από… (το νέο) ΕΣΠΑ οι Δήμοι της Ηπείρου

Τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν από… (το νέο) ΕΣΠΑ οι Δήμοι της Ηπείρου

Σε ρυθμούς ΕΣΠΑ 2021-2027 κινείται η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου με την έναρξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, του δημόσιου διαλόγου για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Η προεργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, καταλήγει ως τώρα σε μια συγκέντρωση προτάσεων για έργα και παρεμβάσεις από τους πολίτες και τους φορείς, στη διαδικτυακή πλατφόρμα που τρέχει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Για τους φορείς ωστόσο, όπως οι Δήμοι, η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου και ως τότε καλούνται να χαράξουν πολιτικές, να καταστρώσουν σχέδια και όπως διαφάνηκε από τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, ακόμα και να συνεργαστούν μεταξύ τους οι Δήμοι, στην κατάθεση κοινών προτάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα.

Τα δύο στελέχη της ΕΥΔ εν τω μεταξύ, πρόκειται να ενημερώσουν με τηλεδιάσκεψη τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί.

 

Η πρόσκληση του προέδρου

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Χρήστου Ντακαλέτση στην οποία ανταποκρίθηκε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, τα δύο στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ηπείρου, Ευγενία Πανανικολάου και Νίκος Μπαλτογιάννης ενημέρωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, βάσει των δύο Εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των προτάσεων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Ηπείρου Ευγενία Παπανικολάου αναφέρθηκε στα ως τώρα βήματα της χώρας μας που καταλήγουν στο πρώτο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του σχεδίου αυτού, για την Ήπειρο προβλέπονται 299,036 εκατ. ευρώ για έργα του ΕΤΠΑ και 104,257 εκατ. ευρώ για δράσεις του ΕΚΤ.

Ο Νίκος Μπαλτογιάννης στη συνέχεια, ανέλυσε τους πέντε Στόχους Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ καταλήγοντας στις κατανομές πόρων ανά Στόχο Πολιτικής για το ΠΕΠ Ηπείρου.

Συνοπτικά ισχύουν τα εξής:

Στόχος Πολιτικής 1: Μία εξυπνότερη Ευρώπη. Αφορά έργα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παραγωγικές επενδύσεις με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογίες, τουρισμό και παρακίνηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, άρση εμποδίων σε βάρος Ατόμων με Αναπηρίες.

Στα ΠΕΠ θα χρηματοδηθούν μικρά επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης έως 200.000 ευρώ και δημόσιες επενδύσεις προϋπολογισμού έως 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, διανομή ενέργειας, Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τη βιοοικονομία και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ένα ειδικό μέρος, καθώς και τους υδάτινους πόρους.

Στα ΠΕΠ επιτρέπονται δράσεις επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, έργα ύδρευσης, μικρές υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μικρά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης.

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Αφορά την κινητικότητα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και τη ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ των πολιτών, την ανάπτυξη δικτύων πληροφορικής, σιδηροδρομικών μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών και έργα συνδέσεων σε λιμένες, αστικές μεταφορές σε πόλεις και ηπειρωτικές περιοχές, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον και μέσα σταθερής τροχιάς, την ηλεκτροκίνηση, κτλ.

Στα ΠΕΠ θα χρηματοδοτηθούν έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οδοποιίας. Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη. Περιγράφει υποδομές και δομές για την απασχόληση με προτεραιότητα ηλικίες 18-29 ετών, μακροχρόνια ανέργους, ΑμεΑ και πρόσφυγες, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επενδύσεις σε υποδομές και δομές δημόσιας υγείας.

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιιο κοντά στους πολίτες. Το κεντρικό σημείο εδώ είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις σε αστικές και άλλες περιοχές.

Ενδεικτική κατανομή ανά Στόχο Πολιτικής:

  • ΣΠ 1: 51,2 εκατ. ευρώ
  • ΣΠ 2: 81,5 εκατ. ευρώ
  • ΣΠ 3: 29,6 εκατ. ευρώ
  • ΣΠ 4: 161,3 εκατ. ευρώ
  • ΣΠ 5: 72,2 εκατ. ευρώ

 

Η εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου

Οι Δήμαρχοι όπως διαφάνηκε από τις τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ θέλουν ενδελεχέστερη ενημέρωση για τους άξονες για τους οποίους θα μπορούσαν να ωριμάσουν έργα και εκδηλώθηκε μια ανησυχία για το ρόλο που θα διαδραματίσουν ή που δεν θα διαδραματίσουν για μια ακόμα φορά οι Δήμοι, στη διαχείριση των κονδυλίων ενός ακόμα ΕΣΠΑ.

Στην εισήγησή του προς το ΔΣ της ΠΕΔ, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Ντακαλέτσης τόνισε πως δε νοείται στο πλαίσιο της διαβουλευσης η απαρίθμηση έργων και τεχνικών δελτίων. «Δεν είναι αυτό που θέλουμε αλλά διεκδικούμε να συνδιαμορφώσουμε το νέο ΕΣΠΑ με τη Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο. Διεκδικούμε να συμμετέχει η ΠΕΔ Ηπείρου στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και στις επιμέρους Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής» τόνισε. Πρόταση της ΚΕΔΕ επίσης, σύμφωνα με τον κ. Ντακαλέτση, είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση σε επίπεδο Περιφέρειας, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, με τη συμμετοχή και αναπτυξιακών φορέων που υλοποιούν προγράμματα LEADER, ως κοινού οργάνου που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία.

Παράλληλα, πρόταση του κ. Ντακαλέτση ήταν να υποστηριχθεί το μοντέλο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Η ανάπτυξη μιας ευρύτερης περιοχής θα επιτυγχάνεται μέσω των ΟΧΕ, δια της συνεργασίας περισσότερων του ενός Δήμων. «Αυτό όμως, δε μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της υποβολής κάποιων τίτλων έργων. Είναι σκόπιμο να υπάρξει μια ομάδα εργασίας για να πάμε στη συνέχεια με ολοκληρωμένες προτάσεις. Όχι σε τίτλους έργων όπως γινόταν από τη δεκαετία του ’80. Ολιστικά πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της Ηπείρου» σημείωσε ο κ. Ντακαλέτσης.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς ήταν δυο από τους Δημάρχους που πήραν το λόγο και τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας με την Περιφέρεια αλλά και στους Δήμους μεταξύ τους, εκφράζοντας την αγωνία τους για τον τρόπο που κινήθηκε ως τώρα ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ. Το ίδιο παρατήρησε και ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος.

Show Buttons
Hide Buttons