Φορολογική επικαιρότητα *Του Γ. Κρανά

Φορολογική επικαιρότητα *Του Γ. Κρανά

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει μια λαϊκή ρήση και αυτό συμβαίνει ανέκαθεν με τις φορολογικές δηλώσεις, γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Από τη θέση αυτή και εφόσον υπάρχουν σημεία που εάν δεν προσεχθούν, κοστίζουν σε χρήμα αλλά και σε ταλαιπωρία, θα προσπαθούμε μέσα από τη στήλη να τα αναδεικνύουμε:

 

Δεν φορολογούνται τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημιώσεις για έξοδα που πραγματοποίησε ο υπάλληλος για λογαριασμό της υπηρεσίας του, όπως έξοδα διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης, επίδομα βιβλιοθήκης, οι οποίες δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων όπως προβλέπεται στην Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στην έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών. 

 

Ομοίως, δεν συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών και το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (παρ. 3 άρθ. 30 ν. 3205/2003).

 

Επιστροφή κατασχεθέντων ποσών καταθέσεων από ακατάσχετα επιδόματα και συντάξεις μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ύστερα από σχετικές αναφορές πολιτών, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε σε επιτυχημένη παρέμβαση προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις κατασχέσεις από τραπεζικές καταθέσεις ποσών προερχόμενων από ακατάσχετα προνοιακά επιδόματα ή από άλλες ακατάσχετες κοινωνικές παροχές.

Διευκρινίζεται ότι στα ακατάσχετα προνοιακά επιδόματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εισοδηματική ενίσχυση του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης και τα έκτακτα βοηθήματα που χορηγούνται από Δήμους στους οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις λοιπές ακατάσχετες κοινωνικές παροχές περιλαμβάνεται και το ακατάσχετο κατά νόμο μέρος των συντάξεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ την έκδοση έγγραφων οδηγιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή των κατασχεθέντων ποσών στο νόμιμο δικαιούχο της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής, μετά από αίτησή του.

 

 – ΔΕΔ: Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ

Με μία ακόμη θετική απόφασή της η ΔΕΔ ακύρωσε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε φορολογούμενη για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτων η οποία αφορούσε δωρεάν παραχώρηση ισόγειας οικίας 32 τ.μ. σε τέκνο.

 

********************************************************

Ηλεκτρονικές «παγίδες» διασταυρώσεων προκειμένου να καταπολεμηθεί η ταλαιπωρία των φορολογούμενων αλλά και η φοροδιαφυγή.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με όλες τις κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ταλαιπωρία των φορολογούμενων αλλά και η φοροδιαφυγή.

 

Αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 και τα επόμενα χρόνια προβλέπει τα εξής:

  1. σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με τα υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης

Στην πράξη φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την εφορία ή ακόμη και το taxisnet προκειμένου να δηλώνει μεταβολές στη οικογενειακή του κατάσταση, όπως είναι ο γάμος, το διαζύγιο, η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και το μητρώο της εφορίας θα ενημερώνεται αυτόματα για τις μεταβολές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη περιστασιακά η εφορία λαμβάνει δεδομένα μητρώου των φορολογούμενων και ενημερώνει τα στοιχεία (π.χ. αριθμούς ταυτοτήτων από την αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας)

  1. η διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ.

για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή τους. Στην πράξη οι μεταβολές που γίνονται σε διευθύνσεις επαγγελματικής εγκατάστασης, δραστηριότητας και άλλα χαρακτηριστικά θα περνούν αυτόματα και στο μητρώοι της εφορίας απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από περιττές επισκέψεις στις εφορίες

  1. η Ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με τη διασύνδεση, η ΑΑΔΕ θα έχει άμεση πρόσβαση τα στοιχεία των φορολογούμενων που αφορούν στα οχήματα που τους ανήκουν, στα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δεδομένα (π.χ. προσλήψεις, απολύσεις, μερική απασχόληση) προκειμένου να αντλεί δεδομένα για διασταυρώσεις αλλά και προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, τα στοιχεία θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης (π.χ. οχημάτων που συνεπάγονται τεκμαρτό εισόδημα)

  1. ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με την Κτηματολόγιο Α.Ε.

Με τη διασύνδεση θα γίνεται διασταύρωση μεταξύ των ακινήτων που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στο έντυπο Ε9 και των ακινήτων που έχει δηλώσει στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν έντονες ενδείξεις στη φορολογική διοίκηση ότι φορολογούμενοι δεν έχουν δηλώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους στην εφορία προκειμένου να αποφύγουν τον ΕΝΦΙΑ και τα τεκμήρια.

 

 ***********************************************************

Εφορία: Αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και τηλεφωνήματα σε φορολογούμενους για πληρωμή οφειλών

Να μηδενίσει τις καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρων επιχειρεί η ΑΑΔΕ, για να μην υπάρχει ούτε μια αίτηση επιστροφής που να παραμένει απλήρωτη για πάνω από 90 μέρες.

Στο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εχθές, αλλάζει η πρόβλεψη που είχε τεθεί από τις 22 Φεβρουαρίου 2018 και πλέον ορίζεται ότι θα γίνει «εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών για όλα τα φορολογικά αντικείμενα (όχι μόνον ΦΠΑ πχ) και τακτοποίηση των εκκρεμών σχετικών τίτλων πληρωμής, σε ποσοστό 100% και ως προς το πλήθος και ως προς το ποσό, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές (αιτήματα ή/και σχετικοί τίτλοι πληρωμής) άνω των 90 ημερών».

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Η ΑΑΔΕ χρωστούσε έως τέλος Μαρτίου πάνω από 675 εκατ. ευρώ σε επιστροφές φόρων Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, ο μέσος χρόνος αναμονής για επιστροφή φόρου ξεπερνούσε έως το 2017 σε κάποιες εφορίες ακόμα και τα 3 ή 4 χρόνια (ειδικά στις ΔΟΥ των επιχειρήσεων υπάρχουν αιτήσεις που εκκρεμούν έως και έξι χρόνια)!

 

 ***********************************************************

Ανάσα ρευστότητας

Όλα αυτά δείχνουν ότι μέσα σε 3-4 μόλις μήνες μέχρι 31 Αυγούστου 2018, θα πρέπει η ΑΑΔΕ να «σβήσει» οφειλές άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να δημιουργεί νέες. Πλέον πρέπει μέσα σε 90 μέρες το πολύ, κάθε αίτηση επιστροφής φόρου να αποπληρώνεται από την εφορία!

* Ο Γιώργος Κρανάς είναι πρώην Οικονομικός Επιθεωρητής

Show Buttons
Hide Buttons