Φυσικό αέριο στην Ήπειρο, την επόμενη δεκαετία και βλέπουμε…

Φυσικό αέριο στην Ήπειρο, την επόμενη δεκαετία και βλέπουμε…

Φυσικό αέριο μετά το 2030 και αν… στην Ήπειρο.

Αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) που δεν προβλέπει τίποτα… παρά μόνο την ακύρωση των προγραμματισμένων στα χαρτιά έργων, για την Ήπειρο. Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχέδιο. 

Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την επόμενη δεκαετία που δόθηκε σήμερα σε διαβούλευση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα έργα εκείνα, που η έναρξη κατασκευής τους προβλέπεται εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος (δηλ. για την περίοδο 2021- 2030), καθώς και τα Προγραμματισμένα Έργα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.

Ο Διαχειριστής τεκμηριώνει την σκοπιμότητα ένταξης των νέων έργων που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αναφέρει τον τρόπο κατασκευής, το προϋπολογιζόμενο κόστος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους τρόπους χρηματοδότησης και ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων. Στη συνέχεια καταγράφονται τα έργα του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030, περιλαμβάνοντας για κάθε έργο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Στο Κεφάλαιο IV, με τίτλο «Έργα που απεντάσσονται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030» περιλαμβάνεται το κομμάτι του αγωγού Κομοτηνή – Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα, το κείμενο αναφέρει τα εξής:

«Το έργο «Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή – Θεσπρωτία (τμήμα ενταγμένο στο ΕΣΦΑ)», το οποίο είχε περιληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 ως Προγραμματισμένο Έργο εκτός τριετούς περιόδου ανάπτυξης απεντάσσεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030.

Το έργο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο ΠΑ 2010-2014 (ΦΕΚ Β’ 1399/16.06.2011) και παρέμεινε από τότε σε όλα τα ΠΑ, όντας μέρος του Έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας Ελλάδα-Ιταλία που ξεκίνησε μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Χρήστη το Μάιο 2017, που ωστόσο δεν συνεχίστηκε.

Εν συντομία, το έργο παρέμεινε για περίπου 10 χρόνια στα ΠΑ χωρίς να προχωρήσει σε κατασκευή, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι συνθήκες για αυτή θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον.

Εάν ξαναεμφανιστεί ενδιαφέρον για το έργο, ο ΔΕΣΦΑ θα το αξιολογήσει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».

Show Buttons
Hide Buttons