«Χατζηκώστα»: Προκήρυξη 8 θέσεων ιατρικού προσωπικού

«Χατζηκώστα»: Προκήρυξη 8 θέσεων ιατρικού προσωπικού

Με οκτώ (8) νέες θέσεις Ιατρικού προσωπικού ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 

Η προκήρυξη των θέσεων αφορά τις ειδικότητες,

  • Εσωτερικής Παθολογίας [ δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄ &  Β΄) ,
  • Αναισθησιολογίας (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄),
  • ΜΕΘ [δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄ & Β΄ από τις ειδικότητες που προβλέπονται για την στελέχωσή της],
  • Καρδιολογίας [μια (1) θέση Επιμελητή Β΄],
  • Παιδιατρικής [μια (1) θέση επιμελητή Β΄] και
  • Ακτινολογίας [μια (1) θέση επιμελητή Β΄]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://esydoctors.moh.gov.gr/, αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.

Οι νέες θέσεις, θα ενισχύσουν τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου συμβάλλοντας στη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους συνανθρώπους μας.

Show Buttons
Hide Buttons