Ώρα για αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων;

Ώρα για αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων;

Πιθανότητα αλλαγών σίγουρα στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) αλλά και στους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Απορριμμάτων, προέκυψε από τη συνάντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Παρασκευή, και τα όσα συζήτησε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης των Απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μανώλης Γραφάκος με τους προέδρους των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλίας.

Την συνάντηση προκάλεσε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Γεράνης, με στόχο να συζητηθεί η πρότασή του για να υπάρξει οικονομία κλίμακος στη διαχείριση του υπολείμματος των απορριμμάτων από όλες τις περιοχές που βρίσκονται στη γεωγραφική ενότητα του συγκεκριμένου ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, η είδηση που προέκυψε από την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γραφάκου, αφορά τους υφιστάμενους εγκεκριμένους σχεδιασμούς διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς όπως έκανε γνωστό το στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών ως τον Απρίλιο του 2020 θα γίνει αναθεώρηση του ΕΣΔΑ και θα αναθεωρηθούν όπου χρειάζεται και οι ΠΕΣΔΑ. Ο Εθνικός Σχεδιασμός μπορεί να έχει να κάνει μόνο με τους εθνικούς στόχους της ανακύκλωσης και γενικότερες κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει το κράτος, τα επόμενα χρόνια, σε μια πιο φιλοπεριβαλλοντική πολιτική.

Όταν ωστόσο, μιλάμε για τον ΠΕΣΔΑ στην Ήπειρο, υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα που οφείλει με τόλμη να αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής, αν της δώσει η πολιτεία τη δυνατότητα άμεσα να προχωρήσει σε απαιτούμενες αλλαγές: τη χωροθέτηση ενός κεντρικού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Ήπειρο και που θα βρίσκεται σε εγγύτητα με το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, στο Ελευθεροχώρι.

Όταν πριν από περίπου δέκα χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία χωροθέτησης του εργοστασίου ΑΣΑ, ήταν πολύ βαρύ, με νωπή ακόμη την ένταση της κακής χωροθέτησης του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, να υπονοήσει κάποιος πως θα χωροθετούνταν στο ίδιο σημείο εργοστάσιο και ΧΥΤΥ. Δεν ήταν θέμα χρημάτων αλλά πολιτικής Ποντίου Πιλάτου… Η πορεία έδειξε πως το εργοστάσιο στο Ελευθεροχώρι δεν συνάντησε τις ίδιες αντιδράσεις όπως συνέβη στην Ήπειρο, με τους ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου.

Άρα εκ των υστέρων, θα μπορούσε να πει κανείς πως αν ο τότε σχεδιασμός – ξεκίνησε επί Δήμητρας Γεωργακοπούλου Μπάστα στην κρατική Περιφέρεια Ηπείρου – γίνονταν με το σκεπτικό «χωροθέτηση εργοστασίου και ΧΥΤΥ μαζί», θα ήταν ορθολογικότερος ώστε να γλιτώνουμε το κόστος της μεταφοράς του υπολείμματος από το εργοστάσιο στους τρεις εν λειτουργία ΧΥΤΑ που θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ. Το επιπλέον κόστος της μεταφοράς του υπολείμματος δεν είναι αμελητέο.

Έτσι, αν τώρα η κυβέρνηση δώσει το δικαίωμα στους περιφερειακούς πια ΦΟΔΣΑ να προχωρήσουν σε απαραίτητες αναθεωρήσεις των ΠΕΣΔΑ τους, η Ήπειρος δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία, αλλά οφείλει να ορθολογικοποιήσει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που τώρα ακολουθεί τη διαδρομή: «ΣΜΑ-εργοστάσιο-ΧΥΤΥ», αντί να ακολουθεί τη μονή διαδρομή «ΣΜΑ-εργοστάσιο».

 

Η σύσκεψη της Θεσσαλονίκης

Το στάδιο της διαχείρισης του υπολείμματος είναι καίριο, όπως φάνηκε και κατά την τελευταία χρονιά που χρειάστηκε να βρει η Περιφέρεια Ηπείρου το επιπλέον κονδύλι για να αλαφρώσει τους Δήμους από την επιβάρυνση που θα τους προκαλούσε η λειτουργία του εργοστασίου και εν προκειμένω, το κομμάτι της διαχείρισης του υπολείμματος.

Με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, οι 18 Δήμοι της Ηπείρου, κατ’ επέκταση δηλαδή οι δημότες με τα ανταποδοτικά τους τέλη, θα πρέπει να πληρώνουν για να μεταφέρεται το υπόλειμμα από το Ελευθεροχώρι στους τρεις ΧΥΤΥ, σε Βλαχέρνα, Καρβουνάρι και Ελληνικό.

Η ιδέα που είχε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης ήταν να συγκεντρωθεί όλο το υπόλειμμα των σκουπιδιών από την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και πάνω, και να γίνει μια κεντρική διαχείρισή του. Μεγαλύτερες ποσότητες υπολείμματος σημαίνουν καλύτερη και αποδοτικότερη οικονομικά συμφωνία για τους Δήμους, από την παραγωγή ενέργειας, κομπόστ κτλ.

Το σχέδιο ονομάστηκε «ΕΓΝΑΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» – η Εγνατία βέβαια, δεν περιλαμβάνει τη Θεσσαλία – και η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της υλοποίησης ενός ενιαίου σχεδίου ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των στερεών αποβλήτων σε κεντρική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή σε Μονάδες που θα χωροθετηθούν κατάλληλα.

Στη συνάντηση συμμετείχε από την Ήπειρο ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος και σε δηλώσεις του τόνισε πως με δεδομένα τα ήδη υλοποιούμενα και προς υλοποίηση έργα αυτών των Περιφερειών, έργα ΣΔΙΤ προκύπτει σε ετήσια βάση ότι θα υπάρχει συνολικό υπόλειμμα 450.000 τόνοι/έτος πολύ σημαντικό για ενεργειακή αναβάθμιση, πράσινη ενέργεια βιοαέριο κομποστοποίηση και ΑΠΕ. «Μιλάμε για 900.000 κυβικά μέτρα ανά έτος και επομένως με μέσο ύψος τα 10 μέτρα στους ΧΥΤΑ, θα απαιτεί περίπου ανά 90 στρέμματα γης σε ετήσια βάση ή 1800 στρέμματα στην 20ετία, γεγονός που σημαίνει χωροθετήσεις ή επεκτάσεις των ήδη υφιστάμενων ΧΥΤΑ» σημείωσε, γεγονός που οδηγεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγκαστικά σε δραστικότερες και συνεργατικές λύσεις.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος έθεσε στη συνάντηση το θέμα πως πρέπει να γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης με ρεαλιστικά νούμερα. Έθεσε ερωτήματα για το κόστος αυτής της πρότασης, για την εναπόθεση του υπολείμματος και φυσικά ρώτησε για το κέρδος των ΦοΔΣΑ, των Δήμων και συνεπώς των πολιτών της κάθε Περιφέρειας.

 

Show Buttons
Hide Buttons