40 χρόνια Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Καλή χρονιά το 2018…

40 χρόνια Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Καλή χρονιά το 2018…

40 συνολικά χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, τα 4 χρόνια εκ των οποίων αφορούν την παρουσία στη διοίκηση της τράπεζας και του στρατηγικού επενδυτή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Το βράδυ της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Τράπεζας. 

Από τον απολογισμό πεπραγμένων που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κώστας Ζωνίδης αλλά και από την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τρομπούκη και την προοπτική της Τράπεζας από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ι.Βουγιούκα, προκύπτει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται μετά την έξοδο από το μνημόνιο αλλά και τις αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον.

Το μέλλον ανήκει στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και αυτό στηρίζεται στο ότι η Τράπεζα στο κλείσιμο του 2018 παρουσίασε:

  • Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση και αυξημένη ρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
  • Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων
  • Αύξηση του Ενεργητικού της Τράπεζας στα 251,12 εκατ.€
  • Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων στα 18,71 εκατ.€
  • Αύξηση των Καταθέσεων σε 221 εκ € και των Χορηγήσεων σε 241 εκ €
  • Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση
  • Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας
  • Αύξηση των διαθέσιμων σε 52 εκ €
  • Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας 3,4 εκ € προ προβλέψεων.
  • Και όλα αυτά με αυστηρή προσήλωση στο Νομικό, Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ κ. Χ. Παπαδόγιαννης τόνισε ότι  ο στρατηγικός επενδυτής απέδειξε έμπρακτα αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας με την καταβολή επιπλέον 6,5 εκ € ότι στηρίζει το όραμα για μια ισχυρή, ευέλικτη, με πανελλαδική εμβέλεια Συνεταιριστική Τράπεζα και κάλεσε όλους τους Ηπειρώτες να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας, στηρίζοντας τη «ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΑ».

«Μια Τράπεζα που θα αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά  για τη χώρα μας», όπως είπε. 

 

Show Buttons
Hide Buttons