3ο ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

3ο ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Την Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, το 3ο Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab) του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου MOTIVATE”.

Η δράση αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προς την ενεργοποίηση περισσότερων πολιτών και τη καθιέρωση μιας σταθερής κουλτούρας διαβούλευσης στον Δήμο Ιωαννιτών, η οποία στηρίζεται απόλυτα από τη Δημοτική Αρχή.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της «Πιλοτική Δράση Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον  Δήμο Ιωαννιτών» προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στελέχη των εταιριών πληροφορικής που έχουν έδρα στο ΕΤΕΠΗ. Η επιλογή του συγκεκριμένου κοινού στόχου έγινε αποσκοπώντας στην αξιοποίηση ενός υψηλά καταρτισμένου και εξοικειωμένου με τη τεχνολογία ανθρώπινου δυναμικού που ζει και δραστηριοποιείται στη πόλη μας, δίνοντας τους βήμα να μιλήσουν και να αξιολογήσουν τη τεχνολογική διάσταση της πιλοτικής δράσης. Η πρόσβαση στο εργαστήριο ήταν ελεύθερη.

Αρχικά, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης κ. Ιωάννης Λυκογιώργος χαιρέτισε την εκδήλωση και δήλωσε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στην προσπάθεια αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων για τη μετάβαση σε ένα αποδοτικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του έργου και της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί, εξηγώντας στους συμμετέχοντες το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση των συμμετεχόντων με εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και μεταξύ τους, εστιάζοντας κυρίως στους τομείς της ευχρηστίας της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών, της θετικών αλλά και αρνητικών σημείων που επιδρούν στην αποδοχή της εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες, της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων καθώς και προτάσεις για βελτιστοποίηση του συστήματος και μελλοντικές επεκτάσεις της λειτουργικότητας του.  

Αποδείχθηκε ότι δύναται να υπάρξει πραγματική και δομημένη συμμετοχή στην αξιολόγηση δράσεων και στον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης, προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού το όραμα και ένα σχέδιο δράσης για την επιτυχή μετάβαση του Δήμου στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μιας φιλικής και αποδοτικής “ Έξυπνης Πόλης”.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Show Buttons
Hide Buttons