Led: Ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στη δημοπράτηση

Led: Ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στη δημοπράτηση

Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιωαννιτών για την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών Οδοφωτισμού του Αστικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών», ενέκρινε- κατά πλειοψηφία- στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έτσι, το πολυσυζητημένο έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη δημοπράτηση.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης έκανε αναλυτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο εξάγονται τα αντικειμενικά στοιχεία για το κόστος του ηλεκτροφωτισμού, ενώ εξήγησε ότι η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού για το Δήμο Ιωαννιτών, αρχίζει μετά την αρχική έκπτωση του 50% επί του αρχικού προϋπολογισμού (που ανέρχεται σε 19.192.214 ευρώ), ήτοι λίγο πάνω από τα 9,5 εκ. ευρώ. «Δηλαδή ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά 50% και άνω», εξήγησε.

«Από αυτή την υπόθεση κερδίζει ο Δήμος Ιωαννιτών», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, ενώ όσον αφορά την επιλογή να γίνει ο διαγωνισμός μέσω Σ.Ε.Α. και όχι με ΣΔΙΤ, ανέφερε ότι αυτό το υπέδειξε το αρμόδιο Υπουργείο, για να προσθέσει λέγοντας ότι υπάρχει πλέον η εκκρεμότητα να ετοιμαστεί η διακήρυξη, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τέλος ο Περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι όλα τα στάδια του διαγωνισμού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταυρούλα Μπραΐμη-Μπότση, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η αντικατάσταση του οδοφωτισμού είναι ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες, τις οποίες δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας μόνες τους οι υπηρεσίες. Πρόσθεσε δε ότι οι Δήμοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού μέσω του μηχανισμού ELENA, δεν επιβαρύνονται με δανεισμό, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο.

 

Βασικά χαρακτηριστικά του έργου

Στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου για το εν λόγω θέμα, περιλαμβάνεται και ένα μεγάλο μέρος της εισήγησης με την περιγραφή των βασικών παραμέτρων του έργου.

 1. Κύριος του Έργου – Αντισυμβαλλόμενος του Αναδόχου Ιδιωτικού Φορέα Δήμος Ιωαννιτών
 2. Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου Περιφέρεια Ηπείρου
 3. Φορέας Αναβάθμισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Ο Ανάδοχος Ιδιωτικός Φορέας
 4. Φυσικό Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (εφεξής, «το Έργο»). Ειδικότερα, το Έργο συνίσταται στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση και κατασκευή, τεχνική διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος και των υποδομών του συνόλου του οδικού και αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ήτοι από το σημείο σύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου με τη παροχή της ΔΕΗ στο μετρητή (εντός πίλλαρ ή επίτοιχου ή άλλου εξωτερικού πίνακα) και μετά, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων, στο Δήμο Ιωαννιτών, ήτοι στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που αφορούν στις υποδομές του εν λόγω δικτύου και σε λοιπά συνοδά έργα, στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του, καθώς και εφαρμογών smartcities. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Έργου αφορούν ιδίως:

 • στην αποτύπωση του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά σώματα, πίλλαρ, κλπ) µε όλα τα απαιτούμενα δεδομένα,
 • στην κατηγοριοποίηση σύμφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
 • στον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του ηλεκτρολογικού δικτύου και στην αποκατάσταση των βλαβών / φθορών και στον επανασχεδιασμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σε σημεία όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκές,
 • στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παρωχημένης τεχνολογίας από αντίστοιχα νέας, με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση,
 • στην εγκατάσταση εξοπλισμού παροχής αντικεραυνικής προστασίας στους υψηλούς ιστούς (εφόσον προβλέπεται από την αντίστοιχη μελέτη),
 • στη διεξαγωγή µετρήσεων φωτισμού για την πιστοποίηση της ποιότητας φωτισµού ανά κατηγορία, τόσο κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του δικτύου, όσο και εν συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα,
 • στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου και των υποδομών του,
 • στη διαρκή τεχνική διαχείριση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (προδιαγραφές αποτελέσματος), τα υφιστάμενα Πρότυπα απόδοσης και την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
 • στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης (ενσύρματης ή ασύρματης) και ελέγχου της λειτουργίας του και
 • στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος/πλατφόρμας Smart-Cities, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α. Σύστημα έξυπνης στάθμευσης, με αισθητήρες που θα μπορούν να ανιχνεύουν την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης. Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες θα μεταδίδονται προς την ενιαία εφαρμογή διαχείρισης, όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε αντίστοιχο διαδραστικό χάρτη. Το υπό-σύστημα αυτό θα ενημερώνει την Υπηρεσία του Δήμου συνεχώς για την κατάσταση των σταθμευμένων οχημάτων σε ολόκληρη την περιοχή ¨ευθύνης» του συστήματος και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό μέσω πινάκων ανακοινώσεων ή κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης. Ο κάθε Οικονομικός Φορέας θα προσφέρει, κατ’ ελάχιστον, είκοσι (20) συνολικά θέσεις στάθμευσης για την εφαρμογή του συστήματος, ενώ το σύστημα θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 200 θέσεις, σε ενδεχομένη μελλοντική επέκταση.

β. Σύστημα εποπτείας περιβαλλοντικών συνθηκών με αισθητήρες που θα μπορούν να ανιχνεύσουν και να επιβλέπουν περιβαλλοντικές συνθήκες εντός και εκτός του αστικού ιστού και θα μεταδίδονται προς την ενιαία εφαρμογή διαχείρισης, όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στον κατάλληλο διαδραστικό χάρτη. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου και ύψους βροχής θα είναι δυνατή η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μικροκλίματος της περιοχής παρέχοντας στον Δήμο πληροφορίες και ειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό μέσω πινάκων ανακοινώσεων ή κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων. Ο κάθε Οικονομικός Φορέας θα επιλέξει, κατ’ ελάχιστον, πέντε (5) συνολικά θέσεις εγκατάστασης για την εφαρμογή του συστήματος. Θα προτιμηθεί η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός (1) μικροκλιματικού σταθμού στην περιοχή της λίμνης των Ιωαννίνων.

Η περαιτέρω εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου του Έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να προσαρμοσθεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ανάγκες αυτού.

5. Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Έργου έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.192.214 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται, ως εξής:

Έργο Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24%
Δήμος Ιωαννιτών 19.192.214 15.477.592 3.714.622

Το συμβατικό αντάλλαγμα (δαπάνη του Δήμου) θα καλύπτεται από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των εφαρμοζόμενων Ανταποδοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου από τα αρμόδια όργανα του ΚτΕ.

6. Διάρκεια συμβάσεως ΚτΕ – Αναδόχου

Έως 13,5 έτη, από την υπογραφή και έναρξη ισχύος των σχετικών συμβατικών κειμένων. Η ακριβής χρονική διάρκεια θα καθορισθεί ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοπράτησης του Έργου.

7. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου

Ι. Περίοδος ωρίμανσης και δημοπράτησης του Έργου, έως την υπογραφή των συμβατικών κειμένων με τον ανάδοχο ιδιωτικό φορέα (αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης): 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας, ως ακολούθως:

 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, εγκρίσεις/ αδειοδοτήσεις: 2 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
 • Έγκριση Όρων- Δημοσίευση Διακήρυξης: 3 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
 • Διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας – εκδίκαση ενστάσεων: 10 μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σε περίπτωση επιλογής της ανοικτής* διαγωνιστικής διαδικασίας

*Σε περίπτωση επιλογής της κλειστής (με προεπιλογή) διαγωνιστικής διαδικασίας: 15 μήνες από την υπογραφή της παρούσας

 • Προσυμβατικός Έλεγχος – Υποβολή Φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Ολοκλήρωση της διαδικασίας – θετικό πόρισμα: 17 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
 • Υπογραφή των συμβάσεων με τον ανάδοχο ιδιωτικό φορέα: 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας

ΙΙ. Περίοδος Εργασιών: 18 μήνες από την υπογραφή και έναρξη ισχύος των συμβατικών κειμένων, περιλαμβανομένης και της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας

ΙΙΙ. Περίοδος Υπηρεσιών (Λειτουργίας): έως 12 έτη.

Show Buttons
Hide Buttons